کشف پرنده کمیاب در داراب
کشف پرنده کمیاب در داراب
ماموران پاسگاه قلعه بیابان داراب ۳ قطعه پرنده کمیاب سهره را کشف کردند.

به گزارش مهرنما فارس، سرهنگ ساسانی جانشین فرمانده انتظامی داراب گفت: در پی کسب خبری در خصوص فعالیت شخصی در امر شکار پرندگان کمیاب و خرید و فروش و انتقال آن‌ها به شهرستان ‍‌های همجوار، موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی قلعه بیابان این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از شناسایی و بازرسی از خودرو متهم، سه قطعه پرنده کمیاب از نوع سهره را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

سهره پرنده ای كوچك جثه و اندكی كوچك تر از گنجشك خانگی با دم چنگالی شكل و منقار مخروطی و به نسبت باریك، دمگاه سفید رنگ، صورت قرمز رنگ، پس سر سیاه رنگ است.

این پرنده در باغ ها، پارك ها، كشتزارها، بوته زارها و دره های پوشیده از درخت تا ارتفاع 2200 متری به سر می برد و زمستان ها در كشتزارها و مزارع باز، علفزارها و اراضی مخروبه دیده می شود و در درختان آشیانه می سازد.