کشاورزان مراقب کود‌های تقلبی باشند
کشاورزان مراقب کود‌های تقلبی باشند
کشاورزان کود شیمیایی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز تهیه کنند.

به گزارش مهرنما فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: کشاورزان برای تهیه کود شیمیایی به مراکز مورد تایید جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

سید کاظم موسوی با بیان اینکه شهرستان فیروزآباد دارای ۱۲ کارگزار خرید و توزیع کود شیمیایی است، افزود: از کشاورزان درخواست داریم تا کود مورد نیاز خود را از کارگزاری‌های رسمی شرکت خدمات حمایتی شامل تعاونی‌های روستایی، تعاونی تولید و بخش خصوصی تهیه کنند.
وی با اشاره به تسهیل تامین نهاده‌های کشاورزی از قبیل کود‌های شیمیایی در قالب کشت قراردادی گندم و کلزا افزود: کشاورزان برای کشت در سال زراعی جاری دغدغه خرید کود نخواهند داشت.
موسوی با اشاره به اینکه انواع کود شیمیایی در کارگزاری‌های رسمی وجود دارد، نسبت به فروش کود‌های تقلبی توسط سودجویان به کشاورزان هشدار داد.

مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد گفت: فروش کود آزاد در کارگزاری‌های رسمی شهرستان ممنوع است.

مصرف متعادل کود‌های شیمیایی با انجام آزمون خاک، استفاده به موقع با میزان مشخص کود در مزارع در ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی و تولید محصولات سالم و مرغوب نقش بسزایی دارد.

 

انتهای پیام/