کشاورزان فسایی کاشت کلزا را آغاز کردند
کشاورزان فسایی کاشت کلزا را آغاز کردند
کشت دانه روغنی کلزا در زمین‌های کشاورزی شهرستان فسا آغاز شد.

به گزارش مهرنما مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی به کاشت دانه روغنی کلزا این محصول راهبردی اختصاص یابد.
ناصر انصاری افزود: کاشت این محصول از اواخر مهرماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.
وی اضافه کرد: بنا به ارزیابی‌ها سه هزار کیلوگرم بذر کلزا از رقم هایولا ۵۰ به منظور کشت این محصول در شهرستان فسا مورد نیاز است که این نهاده تامین و در اختیار متقاضیان کشت داده می‌شود.
انصاری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جدید ۱۵ هزار تومان تعیین شده است، افزود: امیدواریم با افزایش قیمت خرید دانه روغنی کلزا رغبت کشاورزان به کشت این محصول افزایش یابد.
وی افزود:کشت محصول کلزا در این شهرستان ۱۰۰ درصد به صورت مکانیزه و با استفاده از ۶۰ دستگاه ریزدانه کار انجام می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی فسا گفت: کلزا می‌تواند در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماری ها، آفات و علف‌های هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصولات شود.