فوت یک بیمار کرونایی در فارس 12 آذر 1401

فوت یک بیمار کرونایی در فارس

در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار کرونایی در فارس جان باخت.

بستری بودن 146 بیمار کرونایی در فارس 11 آذر 1401

بستری بودن 146 بیمار کرونایی در فارس

هم اکنون در فارس ۱۴۶ بیمار کرونایی در فارس بستری هستند.

بستری ۱۹ بیمارجدید مبتلا به کرونا در فارس 10 آذر 1401

بستری ۱۹ بیمارجدید مبتلا به کرونا در فارس

با بستری ۱۹ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۵۲ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان‌های استان فارس بستری هستند.

وخامت جسمی 34 بیمار کرونایی در فارس 09 آذر 1401

وخامت جسمی 34 بیمار کرونایی در فارس

۳۴ بیمار کرونایی به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش‌های ICU بیمارستان های فارس بستری هستند.

بستری 25 بیمار جدید کرونایی در فارس 08 آذر 1401

بستری 25 بیمار جدید کرونایی در فارس

در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان فارس بستری شد.

وخامت جسمی 27 بیمار کرونایی در فارس 06 آذر 1401

وخامت جسمی 27 بیمار کرونایی در فارس

۲۷ بیمار کرونایی به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU بیمارستان های فارس، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

۱۰ شهرستان فارس، همچنان در وضعیت زرد کرونایی 06 آذر 1401

۱۰ شهرستان فارس، همچنان در وضعیت زرد کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با اشاره به آخرین وضعیت رنگبندی کرونا در استان فارس، وضعیت ۱۰ شهرستان را زرد اعلام کرد.

وخامت جسمی 24 بیمار کرونایی در استان فارس 04 آذر 1401

وخامت جسمی 24 بیمار کرونایی در استان فارس

هم اکنون ۲۴ بیمار کرونایی در بخش های ICU بیمارستان های فارس خدمات ویژه درمانی دریافت می کنند.

بستری 187 بیمار کرونایی در فارس 03 آذر 1401

بستری 187 بیمار کرونایی در فارس

۱۸۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های فارس بستری هستند.

بستری 24 بیمار کرونایی در فارس 02 آذر 1401

بستری 24 بیمار کرونایی در فارس

در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان فارس بستری شد.