وخامت جسمی ۳۲ بیمار کرونایی در فارس 08 فروردین 1402

وخامت جسمی ۳۲ بیمار کرونایی در فارس

با بستری ۴۲ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۵۰ بیمار در بیمارستان‌های استان فارس بستری هستند.

فوت یک بیمار کرونایی در فارس 07 فروردین 1402

فوت یک بیمار کرونایی در فارس

در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار کرونایی در فارس فوت کرد.

وخامت جسمی ۲۱ بیمار کرونایی در فارس 03 فروردین 1402

وخامت جسمی ۲۱ بیمار کرونایی در فارس

در استان فارس ۴۱ بیمار کرونایی به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها ی فارس خدمات ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

بستری ۴۰ بیمار در فارس 28 اسفند 1401

بستری ۴۰ بیمار در فارس

با بستری ۴۰ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۸۰ بیمار در بیمارستان‌های استان فارس بستری هستند.

شهر های زرد در فارس به ۲۰ شهر رسید 28 اسفند 1401
در آخرین رنگ بندی کرونا:

شهر های زرد در فارس به ۲۰ شهر رسید

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲۰ شهرستان استان فارس از جمله شیراز، در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.

وخامت جسمی ۴۱ بیمار کرونایی در فارس 26 اسفند 1401

وخامت جسمی ۴۱ بیمار کرونایی در فارس

۴۱ بیمار کرونایی به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های فارس بستری هستند.

بستری ۲۷ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های فارس 25 اسفند 1401

بستری ۲۷ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های فارس

با بستری ۲۷ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۳۶ بیمار در بیمارستان‌های استان فارس بستری هستند.

بستری بودن 206 بیمار کرونایی در فارس 20 اسفند 1401

بستری بودن 206 بیمار کرونایی در فارس

با بستری ۲۹ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۰۶ کرونایی در بیمارستان های فارس بستری هستند.

اقلید در وضعیت نارنجی کرونایی 20 اسفند 1401

اقلید در وضعیت نارنجی کرونایی

در آخرین رنگ‌بندی کرونایی فارس ، شهرستان اقلید در وضعیت نارنجی قرار گرفت .

بستری 22 بیمار کرونایی جدید در فارس 19 اسفند 1401

بستری 22 بیمار کرونایی جدید در فارس

با بستری ۲۲ بیمار کرونایی جدید در فارس هم اکنون ۲۰۸بیمار کرونایی در بیمارستان های استان فارس بستری هستند.