کتک خوردن سارق از سرباز وظیفه + فیلم
کتک خوردن سارق از سرباز وظیفه + فیلم
فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن، سربازی جسورانه با یک سارق درگیر و مانع از دزدی وی می‌گردد.