کاشت گلرنگ در اقلید
کاشت گلرنگ در اقلید
۱۵ هکتار از مزارع دهستان خنجشت به کشت دانه روغنی گلرنگ دیم اختصاص یافت.

شهریار اسماعیلی فرد مسئول مرکز جهاد کشاورزی خنجشت گفت:با توجه به محدودیت منابع آبی و وجود اراضی دیم در خنجشت افزود: توسعه کشت گلرنگ به صورت دیم علاوه بر بهره وری بهینه از آب و خاک باعث افزایش ضریب خود کفایی در دانه‌های روغنی و درآمد بیشتر کشاورزان می‌شود.

اسماعیلی فرد با بیان اینکه گلرنگ دیم نوعی دانه روغنی مقاوم به خشکی است، افزود:کشت گلرنگ دیم در تناوب با گندم یکی از برنامه‌های مهم در کشت سال آتی خواهد بود که این اقدام علاوه بر به کارگیری زمین‌های آیش، منبع در آمدی برای کشاورزان و همچنین افزایش کشت دانه‌های روغنی خواهد شد.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی خنجشت گفت: دانه روغنی گلرنگ برای کشت در ارضی مواجه با کمبود آب و شوری و کم بازده بسیار مناسب است.