پیمانکاران فارس،مطالباتشان را با بدهی مالیاتی تهاتر کنند
پیمانکاران فارس،مطالباتشان را با بدهی مالیاتی تهاتر کنند
پیمانکارانی که از دولت بابت اجرای طرح های عمرانی طلب دارند، اما در عین حال بدهی بانکی دارند می‌توانند از اوراق تسویه خزانه استفاده کنند.

به گزارش مهرنما فارس،مدیرکل امور اقتصاد‌ی و دارایی فارس گفت: شیوه نامه استفاده از اوراق تسویه خزانه به استان فارس ابلاغ شد.

اوراق تسویه خزانه به اسنادی گفته می‌شود که به منظور تهاتر (تصفیه) بدهی‌های دولت با مطالبات دولت، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص متقاضی قرار می گیرد. اوراق تسویه خزانه به صورت نوع اول و نوع دوم است. نوع اول، اصولاً برای تسویه بدهی های مالیاتی و نوع دوم برای بدهی های بانکی اشخاص متقاضی صادر می شود.

بابک دایی افزود: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تصفیه بدهی پیمانکاران با دولت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از این رقم ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران و ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی بانکی پیمانکاران در سطح کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصاد‌ی و دارایی فارس گفت: سهمیه خاصی برای استان‌ها از این مبالغ در نظر گرفته نشده و تمامی اعتبار در نظر گرفته شده در این خصوص شناور است.

دایی تأکید کرد: تاکنون ۱۵۰ درخواست با رقم ۲۹۰ میلیارد تومان برای استفاده از اوراق نوع اول و تسویه حساب مالیاتی با پیمانکاران، وصول شده که امیدوارم این رقم به مرور افزایش یابد.
وی تصریح کرد: به هر میزانی که موفق به استفاده از این اوراق شویم همانند آن است که به اعتبارات و بودجه سنواتی عمرانی استانی اضافه شده است.

مدیرکل امور اقتصاد‌ی و دارایی فارس گفت: با ابلاغ شیوه نامه استفاده از اوراق تصفیه خزانه، فرصت خوبی برای تسویه حساب با پیمانکاران طلبکار از دولت در استان فارس و کشور به وجود آمده است.

دایی اظهار داشت: پیمانکارانی که از دولت بابت اجرای طرح های عمرانی طلب دارند، اما در عین حال بدهی بانکی و مالیاتی دارند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و از طریق دستگاه‌های مجری طرح های عمرانی، برای تسویه حساب بدهی خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر این که دستگاه‌های اجرایی ملزم به اطلاع رسانی به پیمانکاران زیر نظارت خود در این خصوص هستند خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف اند پس از دریافت اطلاعات از هر پیمانکار، اطلاعات طلب پیمانکاران از دولت و همچنین بدهی شان به بانک و امور مالیاتی را بر روی سامانه سماد نو بارگذاری کنند.
مدیرکل امور اقتصاد‌ی و دارایی فارس با اشاره به عملکرد فارس در سه سال گذشته از اوراق تسویه نوع اول و دوم گفت: در سال گذشته موفق به استفاده ۴۳۱ میلیارد تومانی، سال ۹۸ حدود ۲۰۶ میلیارد تومانی و سال ۹۷ بیش از ۴۶۰ میلیارد تومانی اوراق نوع اول و دوم برای تسویه حساب پیمانکاران فارس از دولت شدیم که امیدوارم این رقم در سال جاری به مراتب بیشتر شود.

این اوراق بدون نرخ سود و بدون حفظ قدرت خرید است.

 

انتهای پیام/