پلیس بزرگترین مجموعه امنیتی کشور است
پلیس بزرگترین مجموعه امنیتی کشور است
رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه پلیس بزرگترین مجموعه امنیتی کشور است، گفت: تنوع و تکثر مأموریت‌ها و خدمات پلیس در جامعه بسیار زیاد است.

به گزارش مهرنما فارس، سردار رضا بنی اسدی فر در جلسه جمع بندی نتایج بازدید تخصصی از حوزه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان فارس در شیراز گفت: خوشبختانه در استان فارس همدلی و همراهی شورای تأمین با مجموعه انتظامی استان بسیار مشهود است و این موضوع در انجام هر چه بهتر مأموریت‌های محوله تأثیرگذار است.

او گفت: با حضور فرمانده‌ای با روحیه و عملیاتی مثل سردار “حبیبی” فرمانده انتظامی استان فارس، می‌توان از ظرفیت‌های بالای این استان در راستای ارتقاء نظم و امنیت استفاده کرد.

 

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن و عدم همپوشانی در انجام برخی از اقدامات در مجموعه انتظامی کشور، گفت: باید با تمام وجود و استفاده لازم از ظرفیت‌های موجود، با هماهنگی و هم افزایی مأموریت‌های محوله را انجام داد.

 

سردار بنی اسدی فر تصریح کرد: در انجام مأموریت‌ها باید ستاد و صف در کنار هم قرار گیرند و در این صورت است که سرمایه اجتماعی پلیس افزایش پیدا خواهد کرد.

 

اوبا اشاره به جایگاه ویژه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در مجموعه انتظامی کشور، اظهار داشت: باید بهترین و مجرب‌ترین نیرو‌ها در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی بکارگیری شوند تا ضمن برخورد خوب و مناسب با مردم، اقدامات را ارائه و خدمات خود را انجام دهیم.

 

رئیس پلیس پیشگیری فراجا در پایان بر لزوم تقویت کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم تأکید کرد.