پرداخت ۱۵ میلیارد تومان زکات در فارس
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان زکات در فارس
بیش از ۱۵ میلیارد تومان زکات فطره و کفاره در استان جمع آوری شده است.

به گزارش مهرنما فارس ،معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی فارس گفت: تاکنون ۱۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان زکات فطریه و کفارات توسط مردم فارس پرداخت و در دبیرخانه شورای زکات استان به ثبت رسیده است.

یوسف علوی با بیان اینکه همه زکات جمع‌آوری شده در همان محل به مصارف معیشتی نیازمندان می‌رسد، گفت: زکات جمع‌آوری شده به حساب خانوار‌های نیازمند پرداخت شده است.

 

وی با اشاره به میزان فطریه جمع‌آوری شده در استان گفت: تاکنون درفارس ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فطریه عام، سادات و کفارات به صورت نقد، ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی به صورت مستقیم و ۴۳۰ میلیون تومان از طریق دستگاه‌های کارتخوان مستقر در نانوایی‌های استان (نانینو) جمع‌آوری شده و در همان روز به حساب نیازمندان واریز شده است.