پایان انتخابات و شمارش معکوس برای شمارش آرا در فارس
پایان انتخابات و شمارش معکوس برای شمارش آرا در فارس
فرآیند اخذ رای در ۸۲۰ شعبه دو حوزه انتخابیه فارس پس از سه نوبت تمدید، ساعت ۲۲ جمعه بیست و یکم اردیبهشت پایان یافت.

به گزارش مهرنما فارس ،فرآیند انتخابات در ۲ حوزه انتخابیه فارس از ساعت هشت صبح جمعه بیست و یکم اردیبهشت در ۶۲۹ شعبه ثابت شهری و روستایی و ۱۹۱ شعبه سیار آغاز شد و ساعت ۲۲ پایان یافت.

۴۹۷ شعبه اخذ رای در حوزه شیراز و زرقان و ۳۲۳ شعبه در حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد کار اخذ آرا رای دهندگان را بر عهده داشتند.

قزل سفلی اعلام کرد: در حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، ۳۰۷ هزار نفر و در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان، یک میلیون و ۳۹۰ هزار واجد شرایط رای دادن بودند.

فرآیند رای‌گیری در فارس یکبار تا ساعت ۲۰، بار دیگر تا ساعت ۲۱ و سپس تا ساعت ۲۲ تمدید شد وساعت ۲۲ به پایان رسید.

در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شش نفر در دو حوزه انتخابیه شیراز و زرقان و مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد برای تصاحب سه کرسی با یکدیگر رقابت کردند.