هواشناسی هشدار برای فارس هشدار داد
هواشناسی هشدار برای فارس هشدار داد
هواشناسی فارس برای روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه باران و رعد و برق و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.

به گزارش مهرنما فارس ،هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد، برای روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه باران و رعد و برق و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.

در این هشدار آمده است؛ فاصله گرفتن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عدم استقرار در مناطق مرتفع، عدم اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، همراه داشتن تجهیزات لازم و سوخت کافی هنگام سفر با خودرو، خودداری از چرای دام و تردد نکردن عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت در این مدت ضروری است.