هشدار سطح زرد هواشناسی برای فارس
هشدار سطح زرد هواشناسی برای فارس
هواشناسی برای فارس هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش مهرنمافارس، هواشناسی برای فارس هشدار سطح زرد صادر کرد.
این سامانه از عصر چهارشنبه ۲۰ تیر در استان فعال می‌شود و تا جمعه ۲۲ این ماه ادامه دارد.
بارش‌های رگباری و رعد و برق برای این سامانه پیش بینی شده است.