هشدار زرد هواشناسی برای فارس
هشدار زرد هواشناسی برای فارس
رعد و برق و ریزش تگرگ برای برخی مناطق فارس پیش بینی شده است.

به گزارش مهرنما فارس ،از روز یکشنبه با ورود سامانه جدید آسمان برخی نقاط فارس بارانی می‌شود.

رعد و برق و ریزش تگرگ برای برخی مناطق فارس پیش بینی شده است.

بالا آمدن آب رودخانه، احتمال آبگرفتگی و لغزندگی جاده‌ها برای فارس پیش بینی شده است.