مودیان می توانند قسطی مالیات بپردازند
مودیان می توانند قسطی مالیات بپردازند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط فراهم شد.

به گزارش مهرنما فارس ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تحقق شعار سال و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل ، سازمان مالیاتی برای نخستین بار امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط را فراهم کرد.

این تقسیط ، ویژه اشخاص حقیقی است که مالیات خود را از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند.

همه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال گذشته، ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و از نگهداری اسناد ، مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

محمد هادی سبحانیان افزود: پارسال حداکثر تقسیط مالیات برای مؤدیان، ۵ ماه بود و با این تصمیم سازمان امور مالیاتی می‌توان انتظار داشت که مؤدیان بیشتری از ظرفیت این تبصره استفاده کنند.