مهار آتش سوزی مراتع کوه عظمت شهرستان خرم بید
مهار آتش سوزی مراتع کوه عظمت شهرستان خرم بید
آتش سوزی مراتع کوه عظمت شهرستان خرم بید مهار شد.

به گزارش مهرنمافارس، مراتع کوه عظمت در محدوده‌ی کولی کش بخش مرکزی شهرستان خرم‌بید امروز دچار آتش سوزی شد.

با حضور به موقع و تلاش گروه‌های مردمی و امدادی خرمبید، آتش سوزی در منطقه لایتوت از مراتع کوه عظمت در محدوده‌ی کولی کش بخش مرکزی این شهرستان مهار شد.

علت آتش سوزی در دست بررسی است.