مشکلات زمین های امام شهر مرتفع میشود
مشکلات زمین های امام شهر مرتفع میشود
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور در شهرستان قیروکارزین و بازدید از زمین های شمال امام شهر قول مساعد برای حل مشکلات آن داد.