مرگ یک هزار و ۵۵۶ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در فارس
مرگ یک هزار و ۵۵۶ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در فارس
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: براساس آمار پزشکی قانونی یک هزار و ۵۵۶ نفر طی سال گذشته براثر حوادث ناشی از کار در این استان فوت کرده اند.

به گزارش مهرنما فارس، علیرضا درودچی گفت: حوادث ناشی از کار سال ۱۴۰۱ در سطح این استان یک هزار و ۵۵۶ مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس گفت: حوادث ناشی از کار در این استان در سال ۱۴۰۰، یک هزار و ۷۵۳ مورد بوده است.

او گفت: مقایسه آمار حوادث ناشی از کار سال گذشته و مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در این استان از کاهش ۱۱ ممیز ۲ دهم درصدی حوادث ناشی از کار طی سال گذشته دارد.