مبارزه با آفت سن غلات در ۲۴۸ هزار هکتار مزارع فارس
مبارزه با آفت سن غلات در ۲۴۸ هزار هکتار مزارع فارس
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس از افزایش ۲۵ درصدی سطح مبارزه با آفت سن غلات در استان خبر داد.

به گزارش مهرنمافارس، جاوید عباسی گفت: مبارزه با این آفت در سال زراعی گذشته در ۱۸۶ هزار هکتار انجام شد و امسال به بیش از ۲۴۸ هزار هکتار رسید که علت آن افزایش جمعیت سن مادر و پوره به دلیل عدم تلفات این آفت در اماکن زمستان گذران و افزایش سطوح قابل برداشت بود.
وی ادامه داد:امسال بیشترین سطح مبارزه با آفت سن غلات را در مقایسه با سه سال گذشته داشتیم.
او افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و عدم وجود سرما در فصل پاییز و زمستان سال گذشته، ریزش آفت سن غلات در مقایسه با سال‌های گذشته ۲۰ روز زودتر اتفاق افتاد.
به گفته مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس در سال زراعی جاری تراکم آفت به طور متوسط در هر مترمربع از مزارع گندم و جو استان چهار عدد بود.
عباسی اضافه کرد:با افزایش فعالیت شبکه‌های مراقبت و بازدید‌های مکرر کارشناسان حفظ نباتات در استان فارس و نرم‌گیری جمعیت آفت در مزارع، اطلاع رسانی گسترده و همراهی کشاورزان، کنترل این آفت در مزارع گندم و جو صورت گرفت و با اقدامات مؤثری که در زمینه مبارزه به موقع با این آفت انجام شده شاهد افزایش کیفی گندم تولیدی و کاهش سن زدگی هستیم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد: استراتژی کنترل این آفت در استان فارس مبارزه با سن مادر است که از کشاورزان تقاضا داریم در سال زراعی آینده با مشورت کارشناسان نسبت به کنترل به موقع آفت اقدام کنند.