لیموشیرین جویم در بازار اروپا
لیموشیرین جویم در بازار اروپا
۲۰ تن لیمو شیرین تولیدی باغات جویم راهی کشور سوئد شد.

به گزارش مهرنما فارس، مسئول جهاد کشاورزی جویم شهرستان لارستان گفت:امسال بالغ بر ۲۱ هزار تن لیمو شیرین از ۶۱۰ هکتار باغات بارور برداشت شد.
اولادحسین افزود: با صدور گواهی سلامت از سوی جهاد کشاورزی شهرستان، محموله ۲۰ تنی لیمو شیرین به کشور سوئد ارسال شد
فارس با ۱۶ هزار هکتار باغ لیموشیرین و تولید بیش از ۴۵۰ هزار تن محصول رتبه اول را در کشور دارد.

 

انتهای پیام/