قطع گاز یکشنبه ۹ آبان در شیراز
قطع گاز یکشنبه ۹ آبان در شیراز
گاز در بعضی از نقاط شیراز روز یک شنبه ۹ آبان ماه قطع می‌شود.

به گزارش مهرنما به دلیل عملیات ایمن و مقاوم سازی شبکه گازرسانی،

۱-میدان غدیر ضلع جنوبی خیابان غدیر و کوچه‌های ۱ تا ۱۱
۲-خیابان شهید شعاعی حدفاصل خیابان غدیر و ایزدی با فرعی‌های منشعب
۳-خیابان‌های شهادت، کریمی و بهاءالدینی در شیراز روز یک شنبه ۹ آبان ماه گاز ندارند.
بر اساس اعلام شرکت گاز استان فارس گاز در این منطقه روز یک شنبه از ساعت ۸ صبح به مدت ۸ ساعت قطع می‌شود.
شماره تلفن ۱۹۴ پاسخگوی مشترکان شرکت گاز استان فارس است.