فیلم ضبط شده پهپاد آکینجی از منطقه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور
فیلم ضبط شده پهپاد آکینجی از منطقه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور