فیلمی از سرعت یوزپلنگ در هنگام شکار
فیلمی از سرعت یوزپلنگ در هنگام شکار
یوزپلنگ‌ها در هنگام شکار، با سرعت قابل توجهی طعمه را تعقیب می‌کنند.

به گزارش مهرنما فارس یوزپلنگ‌ها برای شکار، ابتدا به طعمه نزدیک می‌شوند، تا شرایط لازم برای تعقیب آن فراهم شود؛ هنگامی که شرایط برای شکار مهیا شد، یوزپلنگ با سرعت قابل توجهی طعمه خود را تعقیب و آن را شکار می‌کند.
در فیلم زیر، لحظه تعقیب یک آهو، توسط یوزپلنگ را مشاهده می‌کنید.