فراشبند همچنان صدر نشین ثبت بارش های بهاری
فراشبند همچنان صدر نشین ثبت بارش های بهاری
فراشبند با ثبت ۳۷ میلی متر باران، همچنان رکورد دار بارش‌های سامانه اخیر در فارس است.

به گزارش مهرنما فارس ،هواشناسی فارس میزان بارش باران در مناطق مختلف استان فارس را تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز اعلام کرد.

بر اساس اعلام هواشناسی فارس، بیشترین میزان بارش سامانه اخیر که از دیروز در فارس فعال شده است، مربوط به فراشبند با ۳۷ و ۴ دهم، فیروزآباد ۳۵ و ۶ دهم و لار ۳۳ میلی متر است.

در این سامانه در شیراز هم ۸ و نیم میلی متر باران باریده است.

میزان بارش در دیگر مناطق به شرح زیر است: