فرآیند استخدام ۵۰ هزار نفری معلمان در تاریخ کشور کم سابقه است
فرآیند استخدام ۵۰ هزار نفری معلمان در تاریخ کشور کم سابقه است
مراد صحرایی جذب و استخدام ۵۰ هزار نیروی معلم در سال جاری به لحاظ کمی و کیفی در تاریخ آموزش و پرورش کشور را بی‌سابقه خواند و گفت : هیچگاه چنین فرآیند دقیقی در گزینش معلمان انجام نشده بود.

به گزارش مهرنما رضامراد صحرایی یکشنبه در جمع معلمان جدید آموزش و پرورش فارس گفت: امسال در فرآیند جذب نخبگان، ۷۰ رشته و گرایش تحصیلی به آزمون آموزگاری وارد شدند، در حالی که پیش از این تنها ۱۴ رشته دانشگاهی می توانستند در این آزمون شرکت بود.

 

وی بیان کرد: آزمون آموزگاری امسال با حدود نیم میلیون داوطلب، پس از آزمون سراسری بزرگترین آزمون کشور بود و در مرحله گزینش نیز تعداد کانون‌های ارزیابی در جهان بی‌نظیر بود.

 

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در این فرآیند انتخاب ۲۸ هزار نفر از بهترین داوطلبان به عنوان آموزگار پذیرفته و مشغول به کار شدند.

 

صحرایی به معلمان تازه ورود فارس گفت: بزرگترین دشمن معلم تکرار است و می‌توان آن را “قاتل خاموش حرفه معلمی” دانست؛ تکرار به جای خلاقیت برای معلمان عادت می‌سازد و فرسودگی شغلی آنها را به دنبال دارد.

 

وی اذعان کرد: کتاب از تحولات عقب است اما معلم باید پیشتاز تحولات باشد و جلوتر از کتاب درسی حرکت کند.

 

صحرایی گفت: آموزش و پرورش وظیفه دارد نحوه تدریس و یادگیری را به معلمان آموزش دهد و دوره‌های ضمن و بدو خدمت بهترین فرصت برای یادگیری است.

 

وزیرآموزش و پرورش یاداور شد: امسال دشمن برنامه‌های زیادی برای بر هم زدن آرامش مدارس داشت اما موفق شدیم با شعار «همه با هم ایران قوی مدرسه قوی» دشمن را ناکام کنیم.

 

وی ادامه داد: معلم در محوریت شتاب تحولات قرار دارد که فعالیت او نسل ها را به هم پیوند می دهد و در غیر این صورت گسست بین نسلی رخ می‌دهد.