فارس شاهد بارش بالای ۲۰۰ میلی متر
فارس شاهد بارش بالای ۲۰۰ میلی متر

مدیر مطالعات آب منطقه‌ای فارس گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به‌طور متوسط، ۲۰۳ میلی‌متر باران در فارس باریده است.

به گزارش مهرنما فارس ،سیاوش بهروز مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: تا امروز، هفتم اردیبهشت نزدیک ۹ میلی‌متر بارش تجمعی در سطح استان نازل شد و در مجموع از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به‌طور متوسط، ۲۰۳ میلی‌متر باران در فارس باریده است. سال آبی از آغاز مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می شود.

 

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: تا امروز، هفتم اردیبهشت نزدیک ۹ میلی‌متر بارش تجمعی در سطح استان نازل شد و در مجموع از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به‌طور متوسط، ۲۰۳ میلی‌متر باران در فارس باریده است. سال آبی از آغاز مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می شود.

 

سیاوش بهروز افزود: بارندگی‌های بهاری مجموع حجم آب پشت سد‌های در حال بهره‌برداری استان فارس را به ۴۰ درصد رساند.

وی با اشاره به ثبت بارندگی در ایستگاه‌های مختلف گفت: بیشترین بارش طی فعالیت سامانه ب اخیر که آغاز آن از ۳۱ فروردین ثبت شده به ترتیب در شیراز با ۳۶ میلی‌متر، سوریان با ۳۳ میلی‌متر، صفاشهر با ۲۸.۵ میلی‌متر و اقلید با ۲۸ میلی‌متر بوده است.

بهروز ادامه داد: تاکنون تنها ۷۰ درصد از میانگین بلند مدت بارندگی استان محقق شده است، لذا صرفه‌جویی در همه بخش‌های مصرفی آب شامل آشامیدنی و بهداشت، صنعت و خدمات و به‌خصوص کشاورزی توصیه می‌شود.