عکس| این عکس از بیرانوند را نبینید!
عکس| این عکس از بیرانوند را نبینید!
علیرضا بیرانوند در دقایق ابتدایی دیدار با انگلیس به شکل جدی مصدوم شد و توان ادامه را پیدا نکرد.