عملکرد ویژه ی مزرعه الگویی تریتیکاله دیم در سپیدان
عملکرد ویژه ی مزرعه الگویی تریتیکاله دیم در سپیدان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برداشت مزرعه الگویی کشت دیم تریتیکاله در شهرستان سپیدان خبر داد و گفت: این مزرعه الگویی با تولید 6227 کیلوگرم در هکتار عملکرد ویژه ای را برای خود در شرایط دیمزار ثبت کرد.

به گزارش مهرنما فارس،مهدی صادقی با اشاره به اینکه تریتیکاله از جمله گیاهان علوفه ای مورد استفاده در تغذیه دام است، تصریح کرد: ایجاد این مزرعه الگویی در راستای ترویج کشت دیم این محصول علوفه ای صورت گرفت که امید است در سال آتی کشت آن در دیمزارها توسعه یابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه مزرعه مذکور در سطح دو هکتار و در آبان ماه سال گذشته با مصرف 160 کیلوگرم بذر در هر هکتار در روستای دالین بخش همایجان شهرستان سپیدان و با استفاده از دستگاه عمیق کار کاشته شده بود، افزود: استفاده از کود بذر مال و NPK و کودهای اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل در عملکرد ویژه مزرعه الگویی تریتیکاله دیم اثر گذار بوده است.
وی با اذعان به اینکه در این مزرعه الگویی هيچ گونه آفت كش و علف كش استفاده نشده و در طول دوره رویشی مورد بازدید کشاورزان منطقه قرار گرفته است، اظهار کرد: از این محصول به دليل سازگاري مناسب با منطقه، ارزش غذايي بالا، عملكرد مناسب، مقاومت نسبت به تنش خشكي، آفات و امراض می توان به عنوان کشت جایگزین استفاده کرد.
صادقی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری طرح جهش تولید در دیمزارها برای اولین سال در 16 شهرستان استان فارس به اجرا درآمده است، ابراز کرد: در قالب اجرای این طرح کشت دیم غلات، حبوبات، دانه های روغنی، گیاهان دارویی و نباتات علوفه ای در دیمزار ها در دستور کار قرار دارد.