علت گرانی گوجه فرنگی در بازار
علت گرانی گوجه فرنگی در بازار
بارندگی و تاخیر در برداشت ، علت گرانی گوجه در بازار است.

به گزارش مهرنما فارس، به گفته اصغری مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در بازار به دلیل شروع فصل سرما، بارندگی‌ و تاخیر در برداشت محصول و حمل و نقل، دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی است و این روند به زودی متعادل می شود.