عرضه بدون وقفه بنزین در جایگاه‌های سوخت فارس
عرضه بدون وقفه بنزین در جایگاه‌های سوخت فارس
مدیرعامل شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی فارس گفت: هم اکنون بنزین در همه جایگاه‌های فارس بدون وقفه با روال عادی عرضه می‌شود.

به گزارش مهرنمافارس،اسدالله طاهری، با بیان اینکه نظارت مداوم بر عرضه سوخت در جایگاه‌های سراسر استان انجام می‌شود، گفت: باتوجه به تکلیف مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت، مردم از کارت‌های شخصی خود برای دریافت سوخت استفاده کنند و کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها جمع‌آوری شود، اما برای شرایط اضطراری و کسانی که کارت خود را مفقود می‌کنند و یا دلایل دیگر، کارت‌های پمپ بنزین‌ها محدود شده است.

مدیرعامل شرکت‌های پخش فرآورده‌های فارس با بیان اینکه کارت سوخت پمپ‌های بنزین دارای محدودیت است، افزود: در صورت استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها تا سقف ۸۰۰۰ لیتر یا ۲۵۰ مرتبه محدودیت ایجاد شده است.
وی با تأکید بر اینکه دارندگان کارت سوخت حتماً از کارت شخصی برای دریافت بنزین استفاده کنند، گفت: از بخش دولتی تقاضا شده تا برای سوخت‌گیری وسائل نقلیه سازمانی، از کارت سوخت خودرو استفاده کنند تا کارت‌های پمپ بنزین‌ها در شرایط اضطراری استفاده شود.
طاهری با بیان اینکه در گذشته زمان صدور کارت سوخت برای وسائل نقلیه از زمان درخواست سه ماه بود ادامه داد: هم اکنون صدرو کارت سوخت به دلیل تولید این کارت در شیراز به دو هفته تا ۲۰ روز کاهش یافته است.