عبور از فصل سرما بدون قطعی با صرفه جویی در مصرف گاز
عبور از فصل سرما بدون قطعی با صرفه جویی در مصرف گاز
مدیرعامل شرکت گاز فارس مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا زمستان امسال با مشکل روبه رو نشویم.

به گزارش مهرنما فارس، علی اکبر میدان شاهی در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف گاز طبیعی در صنایع و واحد‌های صنعتی و تولیدی استان افزود: هیچ مشکلی در توزیع گاز نداریم، ولی مردم باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا با کمبود مواجه نشویم.

 

او با بیان این که نا ترازی در توزیع گاز باعث شده تا با چالش در مصرف گاز روبه رو شویم، افزود: بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و مردم باید صرفه جویی کنند تا زمستان امسال را بدون مشکل سپری کنند.

 

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس به مصرف بهینه گاز اشاره کرد و گفت: همه دستگاه ها، ارگان‌ها ونهاد‌ها صنایع و کارخانه‌ها بایستی سیاست سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف گاز را در دستور کار خود قرار دهند.

 

میدان شاهی خطاب به مدیران صنایع استان افزود: برای چانه زنی تامین سوخت دوم بایستی به تهران مراجعه کنید.

 

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس گفت: صنایع برا‌ی این که زمستان امسال با مشکل کمبود گاز روبه رو نشوند، باید پیش بینی ذخیره سازی سوخت دوم و‌ قرار دادن تعمیرات دوره‌ای در فصل سرما را در دستور کار خود قرار دهند.