طنین مدرسه سازی در شهرستان لامرد
طنین مدرسه سازی در شهرستان لامرد
به همت موسسه طنین ایثارگران کشور تفاهم نامه ساخت چهار آموزشگاه در شهرستان لامرد امضا شد

به گزارش مهرنما فارس، مدیر موسسه طنین ایثارگران کشور در شهرستان لامرد گفت:با توجه به نیاز مناطق محروم شهرستان لامرد به مدرسه سازی ، سه مدرسه شش کلاسه و یک مدرسه سه کلاسه در این شهرستان ساخته خواهد شد

بیگ محمدی افزود:برای ساخت این مدارس یازده میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که با نظارت نوسازی مدارس فارس ساخته خواهد شد.