طرح جایگزینی زمین‌های کشاورزی اطراف شهر گور با زمین های کشاورزی دیگر فیروزآباد
طرح جایگزینی زمین‌های کشاورزی اطراف شهر گور با زمین های کشاورزی دیگر فیروزآباد
وزیر میراث فرهنگی گفت: زمین‌های کشاورزی اطراف شهر گور که در محوطه میراثی قرار دارد، با زمین های کشاورزی در نقاط دیگر در فیروزآباد جایگزین شوند.

به گزارش مهرنما فارس، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به فارس و بازدید از شهر گور که در محور جهانی ساسانی قرار دارد، اظهار کرد: در مناطقی که در محدوده آثار میراثی این منطقه قرار دارند و کشاورزان نمی‌توانند کشاورزی کنند، یک قطعه زمین جایگزین طبق مصوبات دولت سیزدهم واگذار شود.

وی افزود: ۲۰۰ هکتار اراضی دارای سند در شهر گور که چنین وضعیتی دارند باید مورد رسیدگی قرار بگیرند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص کاوش‌های باستان شناسی شهر گور بیان کرد: پایداری سازه‌ها و بقایای خانه‌های عصر ساسانی حائز اهمیت است و نقاشی موجود در سایت آرامگاهی این شهر باستانی هم بی نظیر است.

 

شهر گور از شهر‌های دایره‌ای دنیاست که به قطر ۲ کیلومتر ساخته شده و به نام‌های اردشیر خوره، شهر جور، اردشیر کوره خوانده می‌شود. اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان پس از پیروزی بر اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی این شهر را مقر حکومت خود قرار داد.

این شهر چهار دروازه (مهر یا میترا در شرق، بهرام در غرب، هرمز در شمال و اردشیر در جنوب) داشته است که به وسیله خندق و حصاری خشتی به عرض ۵۰ متر محصور می‌شده است.