شکوفایی خلاقیت با اجرای طرح بوم در مدارس
شکوفایی خلاقیت با اجرای طرح بوم در مدارس
طرح بوم در ۳۶ آموزشگاه شهر و روستا‌های شهرستان بیضا اجرا شد.

به گزارش مهرنما فارس، قره گزلو معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: بیش از سه هزار دانش آموز در ۳۶ آموزشگاه این شهرستان در طرح بوم مدرسه مشارکت داشتند.

وی افزود: در این طرح دانش آموزان در رشته‌های صنایع دستی، خیاطی، سفال گری، تهیه و پخت انواع غذا‌های بومی و محلی، نقاشی، گیاهان دارویی و ساخت وسایل آموزشی و کمک آموزشی با هم به رقابت پرداختند.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: طرح بوم با هدف بیان تفاوت‌های محیط زندگی، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضای آموزشی داخل و خارج از کلاس، ارتقا جایگاه مدرسه در اذهان عمومی به عنوان مدرسه محور‌ی – توسعه محله و ایجاد روحیه نشاط، خلاقیت و اعتماد به نفس در مدارس اجرا می‌شود.