شکارچیان کبک و گراز به دام افتادند
شکارچیان کبک و گراز به دام افتادند
چهار شکارچی متخلف در آباده دستگیر شدند.

به گزارش مهرنما فارس ،رییس اداره محیط زیست آباده گفت: محیط بانان هنگام گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت محیط زیست این شهرستان به یک گروه شکارچی در کوه های محمد آباد خسروشیرین مشکوک می شوند.

عباس نیا افزود: محیط بانان توانستند 4 شکارچی را که از استان های هم جوار برای شکار کبک و گراز به این مناطق آمده بودند ، پس از پنج ساعت تعقیب و کنترل نا محسوس در ارتفاعات، دستگیر کنند.

رییس اداره محیط زیست آباده بیان کرد: وسایل و ادوات شکارچیان، توقیف و پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله 275 کیلومتری شیراز قرار دارد.