شورای مجازی جهت افزایش اطلاعات و آگاهی آحاد مردم است
شورای مجازی جهت افزایش اطلاعات و آگاهی آحاد مردم است
محمدهادی ایمانیه در سومین جلسه شورای مجازی استان، گفت: اهمیت مدیریت فضای مجازی، افزایش سطح اطلاعات، آگاهی آحاد مردم در اثرپذیری از فضای مجازی و کمک به مشاغل اینترنتی از دلایل تشکیل این شورا در استان است.

به گزارش مهرنما فارس، استاندار فارس با بیان این‌که سومین جلسه این شورا، در استانداری فارس برگزار شده است، اظهار داشت: اهمیت مدیریت فضای مجازی، افزایش سطح اطلاعات، آگاهی آحاد مردم در اثرپذیری از فضای مجازی و کمک به مشاغل اینترنتی از دلایل تشکیل این شورا در استان است.

دکتر ایمانیه از طرح های تدوین شده برای این شورا خبر داد و افزود: این شورا در پنج کارگروه و بالغ بر ده زیرگروه، متناسب با شرح وظایف تعریف شده فعالیت می کند.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به اینکه در مدت اخیر بالغ بر۲۵ جلسه‌ی تخصصی در این حوزه، توسط زیرگروه ها و با حضور روسای دستگاه های اجرایی و درگیر با فضای مجازی و همچنین افراد صاحب نظر در این حوزه برگزار شده است، اظهار داشت: استخراج اسناد بالادستی در این حوزه، برنامه ریزی بر اساس مسائل روز جامعه، تجمیع سایر کارگروه های موجود در دستگاه های استانی، به جهت هم‌افزایی و افزایش میزان اثرگذاری نقاط قوت این شوراست.

وی ایجاد شناخت نسبت به ظرفیت ها، برجسته کردن نقاط قوت، احصاء نقاط ضعف و ارائه راه های رفع آنها را از اهداف راهبردی این شورا عنوان کرد و افزود: به جهت استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و هم‌افزایی بین سازمانی، همه‌ی موسسات، نهادها و دستگاه های صاحب نظر و درگیر با فضای مجازی می توانند در زیرگروه های شورای عالی فضای مجازی استان ایفای نقش داشته باشند.