سپیدان، رکورددار بارش‌ها در فارس
سپیدان، رکورددار بارش‌ها در فارس
سپیدان رکورد دار بارش باران در سامانه اخیر بارشی در فارس را داشت.

به گزارش  مهرنما فارس ، اداره کل هواشناسی فارس میزان بارش سامانه اخیر از دیروز تا صبح امروز ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه را اعلام کرد.
بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر با ۱۸ و ۶ دهم میلی متر در شهر اردکان شهرستان سپیدان به ثبت رسیده است.
همچنین در نورآباد ۱۳ و ۴ دهم و ایزدخواست ۱۲ و ۲ دهم میلی متر باران باریده است.
در شیراز هم در این مدت ۲ و ۷ دهم میلی متر باران بارید.
در اقلید بارش ۵ سانتی متری و ایزدخواست و اردکان هر کدوم ۴ سانتی متری برف هم گزارش شده است.
سپیدان، رکورددار بارش‌ها در فارس