سهم فارس از نخستین باران پاییزی
سهم فارس از نخستین باران پاییزی
هواشناسی فارس میزان بارش باران در مناطق مختلف استان فارس را تا صبح امروز اعلام کرد.

به گزارش مهرنما فارس مدیرکل هواشناسی فارس گفت: بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی در برخی مناطق استان تا صبح امروز در بوانات ۱۳ و ۴ دهم و ایزدخواست ۱۱ و ۸ دهم میلی متر بوده است.

مهرداد قطره سامانی افزود: در شیراز هم ۴ میلی متر باران بارید.

میزان بارش باران در مناطق مختلف استان به شرح زیر است: