زمان واریز یارانه‌ها تغییر کرد
زمان واریز یارانه‌ها تغییر کرد

سازمان هدفمندسازی، زمان پرداخت یارانه‌ها را از این ماه (بهمن ۱۴۰۲) تغییر داد.

به گزارش مهرنما فارس ،مطابق اطلاعیه این سازمان برای نظم بخشی هرچه بیشتر به پرداخت یارانه‌ها و مستمری‌های موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها، از این ماه پرداخت‌های این سازمان براساس زمان بندی زیر اجرا می‌شود.

تاریخ پرداخت یارانه و مستمری‌ها برای دهک های مختلف در تاریخ های ذکر شده است.

۱ مستمری کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیستم هر ماه

۲ یارانه نقدی و معیشتی خانوار دهک‌های یک تا سه (۱ تا ۳) بیستم و پنجم هرماه

۳ یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوار‌های مشمول سی ام هرماه

۴ یارانه دارو و هزینه حمل و نقل و ذخیره سازی سوخت از ابتدای هر ماه