ریزش ساختمان در گراش
ریزش ساختمان در گراش
در پی بارش شدید باران بک ساختمان در گراش فرو ریخت و بقیه قسمت های این ساختمان تخلیه شد و این حادثه مصدومی در پی نداشت.