روابط عمومی‌ها در مقابل امیدزدایی دشمن امیدآفرینی کنند
روابط عمومی‌ها در مقابل امیدزدایی دشمن امیدآفرینی کنند
مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: روابط عمومی‌ها در مقابل تلاش دشمن برای امیدزدایی در جامعه وظیفه امیدآفرینی دارند.

به گزارش مهرنما فارس، افشار دارابی همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی در همایش روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی فارس در شیراز گفت: در شرایطی که امروز در منطقه و دنیا شکل گرفته، ما روابط عمومی‌ها با مسائلی مواجه هستیم که شغلمان را تحت تاثیر خود قرار داده و پیچیدگی‌های این شغل را بیشتر کرده است.

 

او گفت: روابط عمومی امروز با پدیده‌ای به نام فضای مجازی، روابط عمومی الکترونیک، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی مواجه است.

 

مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور یادآور شد: همچنین امروز شیوه‌های نوین تبلیغات را داریم و باید دید که آیا توانسته‌ایم شیوه‌های نوین و سنتی تبلیغات را با هم ترکیب کنیم.

 

دارابی گفت: نظام مدیریتی کشور باید آرام آرام به جوانان سپرده شود، از طرفی بحث جهاد تبیین و امسال نیز بحث انتخابات را داریم که روابط عمومی‌ها باید برای هرکدام از این مواد یک برنامه داشته باشند.

 

او گفت: انتخابات امسال را بر اساس چهار مولفه مدنظر رهبر معظم انقلاب یعنی مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت انتخابات را پیش رو داریم و بر همین اساس روابط عمومی‌ها باید در فضای نخبگی، فضای رسانه و گروه‌های مرجعی که با آن‌ها در ارتباط هستند آرام آرام برنامه‌های خود را طراحی و تبیین کنند.

 

مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بیان کرد: یکی از مسائل مهمی که داریم بحث تبلیغات هوشمندانه است و باید برای این یک الگو‌های جدید را تعریف کنیم و اولویت کاری باید شناخت دقیق از مطالبات و ذائقه مردم باشد.

 

دارابی، روابط عمومی‌ها را پرچمداران مقابله با سیاه نمایی دشمن دانست و افزود: روابط عمومی‌ها باید برای مقابله با سیاه نمایی دشمن یک اتاق فکر ایجاد کنند.

 

او گفت: روابط عمومی هرچه چابک‌تر باشد می‌تواند با ابزار‌های لازم و نیروی متخصص بسیار موثرتر و بهتر از یک روابط عمومی فربه و تشکیلاتی سازمانی عمل کند.

 

مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: در ارتباط با مهارت مدیران در بحث فضای رسانه نیاز است که مدیران دستگاه‌های اجرایی ابتدا با نقش و جایگاه روابط عمومی‌ها آشنا شوند.

 

دارابی گفت: روابط عمومی از نگاه بنده در یک اداره و سازمان در سطح معاونان آن مجموعه است، اما اینکه چه کاری انجام دهد که یک روابط عمومی توانمند باشد به عملکرد آن‌ها باز می‌گردد.

 

او گفت: روابط عمومی اگر از ظرفیت رسانه ها، فضای مجازی و سایر واحد‌ها و بخش‌ها به خوبی استفاده کند در عملکرد خود موفق خواهد بود.