راستی آزمایی پرونده‌های سواد آموزی و برخورد با متخلفان
راستی آزمایی پرونده‌های سواد آموزی و برخورد با متخلفان
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس از راستی آزمایی پرونده‌های سواد آموزی به صورت تصادفی و برخورد با متخلفان خبرداد.

به گزارش مهرنما بهزاد نوروزی چگینی گفت: از زمان برگزاری آزمون پایانی سواد آموزی به مدت یک سال، چنان چه مشخص شود در هر یک از مراحل برگزاری آزمون کوتاهی صورت گرفته که منجر به صدور گواهینامه غیر واقعی شده، آموزش و پرورش باید نسبت به استرداد هزینه‌های پرداخت شده و خسارت‌های وارده اقدام کند.
وی اضافه کرد: در فرآیند بررسی پرونده‌ها بیش از ۲۰۰ پرونده آموزشی سواد آموزی به صورت تصادفی انتخاب و ساختار پرونده‌های آموزشی، فرآیند آموزش و نحوه تصحیح اوراق امتحانی مورد بررسی کارشناسانه دقیق قرار می‌گیرد و ستاد امتحانات سواد آموزی فارس در راستای پایش و نظارت بر فرآیند برگزاری امتحانات پایانی ۱۰ درصد از پرونده‌های آموزشی سال ۱۳۹۹ از سراسر استان را به صورت تصادفی مورد بازبینی قرار خواهد داد.
این مسئول افزود: اگر در فرآیند بازبینی روند تصحیح اوراق امتحانی، تخلف مصححی محرز شود به کارگیری او برای همکاری مجدد ممنوع است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش فارس در مورد نحوه و چگونگی تشکیل حوزه تصحیح در اداره های آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، گفت: توصیه می‌شود حوزه تصحیح امتحانات سواد آموزی به صورت متمرکز در اداره تشکیل شود و مصححان با نظارت واحد سواد آموزی به تصحیح اوراق اقدام کنند.

 

انتهای پیام/