رئیسی هم مثل رستم قاسمی ریاست‌جمهوری و قوه‌قضاییه را قاطی کرد +فیلم
رئیسی هم مثل رستم قاسمی ریاست‌جمهوری و قوه‌قضاییه را قاطی کرد +فیلم
رئیسی هم مثل رستم قاسمی ریاست‌جمهوری و قوه‌قضاییه را قاطی کرد.

در سفر دیروز رییس جمهور به فارس در جلسه شورای اداری استان فارس رئیسی هم مثل رستم قاسمی ریاست‌جمهوری و قوه‌قضاییه را قاطی کرد.