راه ارتباط با پایگاه خبری مهر نما

پایگاه خبری مهرنما

تلفن تماس  و واتساپ

ایمیل ارسال مطلب

ساعت تماس

دارای مجوز انتشار

09387119485

kekha9485@gmail.com

۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

 

در صورت عدم پاسخ یا تماس در غیر از ساعات اعلام شده پیغام پیامکی بگذارید