دانش آموز فسایی به سه بیمار زندگی بخشید
دانش آموز فسایی به سه بیمار زندگی بخشید
اعضای نوجوان ۱۴ ساله فسایی به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش مهرنما فارس مسئول مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: اهدای اعضای پسر نوجوان ۱۴ ساله فسایی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند عضو زندگی بخشید.
راضیه آسوده افزود: با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کبد، پانکراس و ۲ کلیه زنده یاد سامان زبیدی زاده دانش آموز کلاس هشتم که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده آن مرحوم در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ولیعصر (عج) فسا جداسازی و برای پیوند به بیماران نیازمند عضو به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز انتقال داده شد.
این هفتمین عمل جداسازی عضو در سال جاری هست که در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ولیعصر (عج) فسا انجام شد.