خواص چای سبز چیست
خواص چای سبز چیست
چای سبز تاثیر بسزایی در کاهش قند خون و فشار خون دارد.

به گزارش مهرنما کاهش قند خون با چای سبز و تاثیر آن بر فشار خون آشکار است  چای سبز با کنترل عملکرد و محافظت از ساختار دیواره رگ ها، مانع از بروز فشار خون بالا می شود.

چای سبز نیز در کاهش قند خون تاثیر بسزایی دارد.