۲۱ بیمار کرونایی فارس، در جدال مرگ و زندگی 16 دی 1402

۲۱ بیمار کرونایی فارس، در جدال مرگ و زندگی

بیمار کرونایی فارس به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس 09 دی 1402

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس

آخرین وضعیت کروناویروس در استان فارس از ابتدای شیوع تا امروز شنبه نهم دی ۱۴۰۲، اعلام شد.

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس/فوت سه فارسی 11 آذر 1402

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس/فوت سه فارسی

آخرین وضعیت کرونا در استان فارس، از ابتدای شیوع تا امروز شنبه یازدهم آذر ۱۴۰۲، اعلام شد.

۲۸۳ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس 27 آبان 1402

۲۸۳ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس از ابتدای شیوع تا امروز شنبه بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، اعلام شد.

وخامت جسمی ۳۶ بیمار کرونایی در فارس 14 آبان 1402

وخامت جسمی ۳۶ بیمار کرونایی در فارس

هم اکنون ۳۶۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

فوت ۳ فارسی بر اثر کرونا 29 مهر 1402

فوت ۳ فارسی بر اثر کرونا

آخرین وضعیت کروناویروس در استان فارس اعلام شد.

۱۸۴ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس 16 مهر 1402

۱۸۴ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس

آخرین وضعیت کرونا در استان فارس اعلام شد.

۲۵۶ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس 08 مهر 1402

۲۵۶ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس

۲۵۶ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان‌های فارس بستری هستند.

آخرین وضعیت کرونا در فارس 01 مهر 1402

آخرین وضعیت کرونا در فارس

آخرین وضعیت کروناویروس در استان فارس اعلام شد.

۱۳۰ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس 27 شهریور 1402

۱۳۰ بیمار کرونایی روی تخت بیمارستان‌های فارس

آخرین وضعیت کروناویروس در فارس از ابتدای شیوع تا کنون اعلام شد.