حق قیروکارزین در زمینه اختصاص آب از سد سلمان ضایع شده است
حق قیروکارزین در زمینه اختصاص آب از سد سلمان ضایع شده است
استاندار فارس موضوع اختصاص حق‌آبه سد سلمان فارسی به قیر و کارزین را یکی از مهمترین مشکلات در این منطقه دانست و گفتد: به صراحت می‌توان گفت حق مردم قیر و کارزین در این زمینه تضییع شده است.

به گزارش مهرنما فارس پس از آنکه نماینده انتخابی از سوی مردم عنوان کرد این مشکل در دولت گذشته با چهار وزیر در میان گذاشته شده، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است، دکتر ایمانیه تاکید کرد: اولویت استفاده از آب سد سلمان فارسی با قیر و کارزین است و مجموعه مدیریت استان رفع مشکل آب رسانی به روستاها، تامین آب کشاورزی و باغات و تامین آب مورد نیاز صنعت در شهرستان قیر و کارزین به عنوان موضوعی مهم در دستور کار قرار می‌دهد.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس که به شهرستان قیر و کارزین سفر کرده بود، در خصوص موضوع آبرسانی به این منطقه به گفتگو با مردم پرداخت.

او، پس از شنیدن سخنان مردم و بازدید میدانی از شرایط، موضوع اختصاص حق‌آبه سد سلمان فارسی به قیر و کارزین را یکی از مهمترین مشکلات در این منطقه دانست و اظهار کرد: به صراحت می‌توان گفت حق مردم قیر و کارزین در این زمینه تضییع شده است.

پس از آنکه نماینده انتخابی از سوی مردم عنوان کرد این مشکل در دولت گذشته با چهار وزیر در میان گذاشته شده، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است، دکتر ایمانیه تاکید کرد: رفع مشکل آب رسانی به روستاها، تامین آب کشاورزی و باغات و تامین آب مورد نیاز صنعت در شهرستان قیر و کارزین در دستور کار قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: بهره برداری از آب سد سلمان در مرحله اول حق مردم منطقه قیر و کارزین و سپس سایر مناطق است.

استاندار فارس عنوان کرد: تصمیم گرفته شد کمیته‌ای کارشناسی این موضوع را در یکی دو هفته آینده به صورت جامع بررسی جا کنند و گزارش دهند سپس با حضور نماینده‌ای از طرف مردمی که در این شهرستان زندگی می‌کنند و تحت فشار مشکلات هستند و مسئولان اداری استان، تصمیماتی بگیریم که بتوانیم ماجرای کبود آب آشامیدنی در بعضی روستا‌های شهرستان، مسئله اختصاص آب به بعضی از باغاتی که به دلیل کمبود آب خشک شده و مشکلاتی که مرتبط با کشاورزی است را حل کنیم.

او با بیان اینکه دولت جدید به تازگی فعالیتش را آغاز کرده است، ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکرد‌های مردمی دولت سیزدهم بد قولی‌های گذشته جبران شده و مشکل تامین آب در قیر و کارزین رفع شود.

انتهای پیام/