تولید 3 تن کاسنی در حومه مرودشت
تولید 3 تن کاسنی در حومه مرودشت
کارشناس باغبانی مرکز جهاد کشاورزی حومه مرودشت گفت: برداشت گیاه دارویی کاسنی از سطح پنج هزار متر مربع اراضی کشاورزی این منطقه آغاز شده است.

به گزارش مهرنما فارس، مریم غنی اظهار کرد: کشت این گیاه سه سال پیش انجام شده و هر سال، یک بار در بهار و یک بار در پاییز برداشت می شود و در حال حاضر نیز در مرحله برداشت است.
او با اشاره به اینکه با احتساب دو مرحله حدود سه تن کاسنی تر تولید و به بازار عرضه شده است، افزود: محصول تولیدی به منظور عرق گیری به اصفهان ارسال می شود.
این کارشناس با اذعان به اینکه گیاه مزبور نسبت به شوري و کم آبی مقاوم است، ابراز کرد: این گیاه می تواند جايگزین مناسبي در الگوي كشت جدید منطقه برای محصولات آب بر باشد.
غنی با بیان اینکه هزينه كاشت اين گياه پايين است و از بازار مصرف مناسبي هم برخوردار است، اضافه کرد: كاشت اين گياه، سود آور و دارای توجیه اقتصادی است و  کشت آن در اراضي درجه دو که از حاصلخیری کمتری برخوردار هستند، توصیه می شود.
او بیان کرد:  از تمام اجزاي گياه كاسني از جمله ريشه، بذر و كاه آن استفاده مي شود، ريشه آن براي مصرف هاي دارويي، كاه براي تهيه عرق كاسني و بذر آن هم براي كشت استفاده مي شود.

 

انتهای پیام/