تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا 15 تیر
تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا 15 تیر
مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تا ۱۵ تیر ماه تمدید شد.

به گزارش مهرنما فارس حمید رضا محمد ابراهیمی، مدیر کل امور مالیاتی گفت: مودیان مالیاتی که تاکنون در خصوص تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام نکرده اند می‌توانند تا ۱۵ تیرماه با مراجعه به سامانه امور مالیاتی نسبت به آن اقدام کنند .

وی افزود : در جهت رفاه حال فعالان اقتصادی کسانی که نسبت به گردش حساب کارتخوان خود معترض هستند، می توانند اظهار نامه مالیاتی خود را با فروشی که خود محاسبه کرده اند ارائه کنند تا متعاقبا رسیدگی شود .

در رسیدگی‌های جدید سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبات در مرحله اول ۷۰ درصد گردش حساب کارتخوان است  واگر در زمان رسیدگی مستنداتی وجود داشته باشد که به فعالیت اقتصادی ارتباط نداشته باشد از محاسبات مالیاتی خارج می شود

انتهای پیام/