تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی فارس از ۱۵ خرداد
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی فارس از ۱۵ خرداد
ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی فارس از ۱۵ خرداد به مدت سه ماه تغییر می کند.

به گزارش مهرنما فارس ،معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: ساعت آغاز به کار و خاتمه فعالیت همه دستگاههای اجرایی شامل بانکها، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور ، از ساعت ۶ تا ۱۳ است.

 

محسن نعمتی افزود: بیمارستان ها، مراکز امدادی، خدمات امداد جاده ای، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، شعب بانک ها، بخش های عملیاتی و دارای نوبت کاری، آتش نشانی و مراکز انتظامی، تأمین کانال های ضروری، و بخش عملیاتی خدمات پست مشمول برنامه دورکاری نیست و باید طبق روال قبل ارائه خدمت کنند.

 

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان شهریور امسال، برنامه دورکاری کارکنانی را که قوانین و دستورالعمل های دورکاری را در روزهای پنج شنبه رعایت کرده و به تایید این معاونت رسیده است ، اجرا کنند.

 

وی افزود: دستگاه های مشمول برای رعایت ساعات کار هفتگی کارکنان، موظفند باقیمانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با پایان کار، دستگاه های سرمایشی را خاموش کنند.